BejelentésG E R L A - MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
Az élet mindenhol szép! - E-mail: gerla@atw.hu

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Megkérdeztük...

MI A HELYZET A GERLAI KASTÉLY FELÚJÍTÁSÁVAL?

VÁLASZOLT:
Bánfi Attila
a tulajdonos Satis Bau Kft. ügyvezetője


A 2010 őszén kötött adás-vétel szerint, még 2 éve van a tulajdonosnak a teljes felújításra. Ebből kifolyólag kérdeztük Bánfi Attila urat, hogy jelenleg hol tart a felújítás.
A cégbírósági adatok szerint, a Budapest, Mária utca 13. III/1. szám alatt bejegyzett és a Békéscsaba, Mogyoró utca 2 sz. alatti telephelyű Satis Bau építőipari Kft. ügyvezetője a mai napig nem válaszolt megkeresésünkre.
Természetesen továbbra is várjuk válaszát és amint az megérkezik, közzétesszük ezen az oldalon.


MIÉRT NEM LEHET GERLA ÖNÁLLÓ VÁLASZTÁSI KÖRZET?

VÁLASZOLT:
Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző
Békéscsaba Megyei Jogú Város


A JEGYZŐASSZONY HIVATALOS VÁLASZÁT ERRE A SZÖVEGRE KLIKKELVE ELOVASHATJÁK, ILLETVE LETÖLTHETIK!


Megkérdeztük...

MIÉRT ÁLLT LE A MAGVETŐ UTCA JÁRDAFELÚJÍTÁSA?

VÁLASZOLT:
Csiaki Tamás
osztályvezető
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Városüzemeltetési Osztály


A gerlai Magvető utca mindkét oldali járdalapos járdafelújítását még 2011. áprilisában hagyta jóvá a közgyűlés. A teljes szakasz mintegy egyötöde készült csak el, és a projekt leállt. Megkérdeztük mi történt. Az alábbiakban Csiaki Tamás osztályvezető úr levelét teszem közzé:


"A Gerla Magvető u. páratlan oldal járdalapos járda felújításával kapcsolatban a következő tájékoztatást adom: A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 28.) önk. rendeletben a járda-felújítási program 2011. évi ütemének megvalósítására 83.000 eFt került elfogadásra. Az Ön által említett 104/2011. (IV. 26.) PGVB határozattal lett elfogadva a járda-felújítási program 2011. évi ütemének műszaki tartalmát. A program végrehajtáshoz szükséges felújítási tervek elkészítésére közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le, amelynek eredményeképpen 2011. május 27-én kötöttünk szerződést a STOP-Terv Bt-vel. A terveket szerződés szerint a tervező 2011. augusztus 8-ra készítette el. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 2011. szeptember 23-án indítottuk meg. Sajnos a közbeszerzési eljárás eredménytelen lett. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II. 27.) önk. rendeletével járda-felújítási program 2011. évi ütemére előző évben jóváhagyott előirányzatot 30.000 eFt-ra csökkentette. Az előirányzat csökkentése miatt a műszaki tartalom csökkentésére volt szükség, amely előzetesen egyeztetésre került a választókörzet képviselőjével.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága a 136/2012. (IV. 26.) határozatával elfogadta a járda-felújítási program 2011. évi ütemének csökkentett műszaki tartalmát.
A 2012. május 11-én indított új közbeszerzési eljárás már a csökkentett műszaki tartalomat vette figyelembe, így a járda-felújítási program 2011. évi üteme 2012. augusztus 30-ig valósult meg.

Járdafelújítási igényüket továbbra is szerepeltetjük a járda-felújítási programban.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel:

Csiaki Tamás

Békéscsaba, 2013. március 11.


Megkérdeztük...

MI LESZ VELED CSABA TV? - DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS

VÁLASZOLT:
Szudár László
producer
Csaba Televízió


A Csaba TV készül-e a digitális átállásra?

"A Csaba Televízió igen készül a digitális átállásra, hiszen a műsorkészítés már évek óta digitálisan folyik, illetve az adás lebonyolítás egy éve teljesen digitális."

Végleg megszűnik a Csaba TV műsorainak az UHF-en történő sugárzása?

"A Csaba Televízió műsorszolgáltatási engedélye 2014-12-31-ig szól. Ezen időpontig biztos, hogy az analóg UHF 47-es csatornán sugározza műsorát."

Miként lehet majd fogni adásaikat? (kábelen, dekóder által)

"A műsorelosztók műszaki sokszínűsége miatt erre a kérdésre a kábelszolgáltatók tudnak válaszolni, hiszen a Csaba Tv minden kábelszolgáltatónak engedélyezi a műsor továbbítását. Műszakilag a szolgáltatón múlik, hogyan juttatja el a jelet a nézőkig."

Bekerül-e a díjmentesen fogható TV csatornák közé a Csaba Tv is?

"A Csaba Tv minden kábelszolgáltatónak díjtalanul adja át a műsorát, így csak a szolgáltatókon múlik, hogy díjtalanul alapcsomagban juttassák el a műsort a nézőkhöz."

Szudár László
producer

Békéscsaba, 2012. december 4.

Megkérdeztük...

A HÁMÁN KATÓ UTCA ÉS MARX TÉR NÉVVÁLTOZÁSA 2013. JANUÁR 1-TŐL?

VÁLASZOLT: Vantara Gyula polgármester megbízásából
Dr. Kiss Gyula
aljegyző
Békéscsaba Megyei Jogú Város
önkormányzata


"A Magyar Közlöny 2012. évi 155. számában került kihirdetésre az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Törvény). A Törvény 2013. január hó 1. napján lép hatályba.

A Törvény 4. §-a módosítja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 14. §-át, amelynek (2) bekezdése az alábbi szöveggel lép hatályba:

„A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.”

Az idézett törvényi szöveg értelmében a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények nem viselhetik olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, illetve olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét sem, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.

A közterületek elnevezése az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 3. pontja értelmében a helyi önkormányzat feladata.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében az önkormányzati közterületek elnevezésének részletes szabályait a közterületek, településrészek, egyes műtárgyak elnevezéséről, művészeti alkotások, valamint művészeti alkotásnak nem minősülő emléktáblák közterületi elhelyezéséről és a házszámozásról szóló 26/2008. (V. 26.) önk. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

A Rendelet értelmében a földrajzi név megállapítása és megváltoztatása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A földrajzi név megállapítására, illetve megváltoztatására vonatkozó javaslatot (igényt) a polgármesteri hivatal szervezeti egységeinek (osztályainak) szakembereiből és külső helytörténész szakemberekből álló Földrajzi Névi Munkacsoport értékeli és terjeszti a közgyűlés elé. A földrajzi név megállapítása vagy megváltoztatása előtt az önkormányzati képviselők útján, vagy más alkalmas módon meg kell ismerni az érintett terület lakosságának véleményét.

A fentiek alapján tehát a Földrajzi Névi Munkacsoport fog javaslatot tenni a két szóban forgó gerlai közterület új elnevezésére, amelyről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fog dönteni a közeljövőben, természetesen az érintett gerlai lakosok véleményének az ismeretében.

Egyébként a Marx tér esetében a Földrajzi Névi Munkacsoport már korábban megtette javaslatát és a Wenckheim Károly tér elnevezést javasolta a Közgyűlésnek, a Hámán Kató utca elnevezésével a munkacsoport még nem foglalkozott. A közterületek elnevezésének megváltoztatását mindez idáig az késleltette, hogy az önkormányzat a területen élő lakosokat, illetve az ott működő vállalkozásokat az okmányok cseréjével, valamint a cégbírósági eljárás költségeivel nem akarta indokolatlan kiadásokra kényszeríteni.

A Törvény azonban egyértelműen rendezi ezt a kérdést is, ugyanis mind a cégek, mind pedig a természetes személyek illeték, illetve díjmentesen jegyeztethetik be a változást, illetve cserélhetik le személyazonosító okmányaikat.

Természetesen az önkormányzati döntést követően az érintett lakosok és vállalkozások személyesen fognak tájékoztatást kapni a változásokról.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Üdvözlettel:

Dr. Kiss Gyula
aljegyző"

Békéscsaba, 2012. november 27.

Megkérdeztük...

MIÉRT NEM CSABAI RENDŐRÖK JÁRŐRÖZNEK GERLÁN?

VÁLASZOLT: dr. Hajdú Antal r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető
Békéscsabai Rendőrkapitányság


"Békéscsaba (Gerla városrésszel együtt) és Doboz is a Békéscsabai Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozik. A szolgálatellátást kapitánysági szinten igyekszünk úgy megszervezni, hogy rendőreink mindenhol a helyi sajátosságokhoz, bűnügyi helyzethez mért gyakorisággal meg tudjanak jelenni és ellenőrzéseket tudjanak végezni. Gerla közigazgatásilag Békéscsabához, a rendőri szolgálatszervezés szempontból azonban a dobozi körzeti megbízotti csoport területéhez tartozik, melynek tagjai jó helyismerettel rendelkeznek. Az öt kolléga a járőrözés mellett bűncselekményekről, tulajdon elleni szabálysértésekről és egyéb jogsértésekről gyűjt információkat, jó kapcsolat fenntartására törekszenek a gerlaiakkal. Amennyiben a dobozi körzeti megbízottak nincsenek szolgálatban, az azonnali intézkedést igénylő esetekhez Békéscsabáról küldünk rendőrt. Ezen felül a kapitányság közlekedésrendészeti osztályának munkatársai helyszínelik a közúti baleseteket és visszatérően ellenőrzéseket is végeznek Gerlán.
Békéscsaba, 2012. november 12."
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!